[ 25 ธันวาคม 2558 ]: terror<-->[ 21 พฤศจิกายน 2558 ]: แนะนำการเข้าใช้เว็บไซต์โรงเรียนสังขะได้ผลดีและถูกต้อง ใช้โปรแกรม Mozilla Firefox หรือ Google Chrome<-->[ 16 พฤศจิกายน 2558 ]: รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วประเทศ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.<-->[ 16 พฤศจิกายน 2558 ]: +++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสังขะ สพม.33<-->
 
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  หนังสือคำสั่ง
  ประกาศ
  หนังสือราชการ
  สถิตินักเรียน
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ความภาคภูมิใจ
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้มาเยือนลำดับที่
ดูสถิติรายวัน
กำลังออนไลน์ 2 คน


  • Css
  • Css
 


ชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน
วงพื้นบ้านปกาสตราว ร.ร.สังขะ สพม.33 ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน เนื่องในงานช้างประจำปี จังหวัดสุรินทร์

บันทึก : 21 พฤศจิกายน 2558

เปิดโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
วันที่2 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสังขะ เปิดโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3

บันทึก : 15 พฤศจิกายน 2558

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนสังขะจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมผู้ปกครองเกี่ยวนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเลารู้และการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีในวันที่๑๔พ.ย.๕๘

บันทึก : 15 พฤศจิกายน 2558
 
 
 

 
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2559
[ àÍ¡ÊÒÃṺ ] ·Õè : administrator
 
 
 

 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกอบและจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน
 
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 

 
การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์ ของนักเรียนชั้น ม.6
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม
 
การใช้ฟังก์ชันในการคานวณอย่าง ง่ายด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ม.2
[ เอกสารแนบประกอบ ] โดย: นางเสาวลักษณ์ บัวบาน
 
 

 
นายสุนทร พลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน
ลงทะเบียนสมาชิก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (211.4 KB)
คู่มือ Google App for Educations (9.6 MB)

10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58 [91]
คลายข้อสงสัยในการสมัครสอบ GAT/PAT [91]
50 วิธีช่วยครูเอาชนะโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน [116]
การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล [88]
 

พิธีถวายราชสดุดี
3 ภาพ 153 เข้าชม 0 ความเห็น
ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน
4 ภาพ 161 เข้าชม 0 ความเห็น
กิจกรรมบุญวันเกิดโรงเรียน
3 ภาพ 149 เข้าชม 0 ความเห็น
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
4 ภาพ 174 เข้าชม 0 ความเห็น
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ ประเภท
"วงดนตรีลูกทุ่ง" ได้รับรางวัลเหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับร้อง
"เจ้าเหรียญทอง" กิจกรรมตอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงพื้นบ้าน